Szerző: Rátonyi Gábor Tamás

2003. augusztus 1. 17:07

Vezetékes-mobil tarifák: rendet vág a hatóság

Alaposan megbolygatta a közelmúltban két hatóság is a mobil- és a vezetékes szolgáltatók közti szerződtetéseket: míg a Hírközlési Döntőbizottság előírta a Westel végződtetési díjait, a Gazdasági Versenyhivatal komoly bírságot rótt ki korábbi szerződéseik miatt két mobilszolgáltatóra is.

Alaposan megbolygatta a közelmúltban két hatóság is a mobil- és a vezetékes szolgáltatók közti szerződtetéseket: míg a Hírközlési Felügyelet előírta a Westel végződtetési díjait, a Gazdasági Versenyhivatal komoly bírságot rótt ki korábbi szerződéseik miatt két mobilszolgáltatóra is.

40,50 és 22,50 forintban határozta meg a vezetékes hálózatból a Westel felé irányuló hívások végződtetési díjait július 7-i határozatában a Hírközlési Felügyelet (Híf). Ez a díj csak két szolgáltató viszonyában releváns, a fogyasztó ugyanis ennél biztosan többet fizet. Ha például egy hungaroteles állomásról valaki felhívja westeles ismerősét, a Hungarotel egy percnyi beszélgetés után az alábbi táblázatban szereplő összeget fizeti a Westelnek végződtetési díj gyanánt, és a szintén alant látható hívásdíjat számlázza ki a hívást kezdeményező saját előfizetőjének.


csúcsidőben
csúcsidőn kívül
végződtetés
hívás díj
végződtetés
hívás díj
Pannon GSM
48,15 Ft
78,75 Ft
23,15 Ft
47,50 Ft
Vodafone
46,15 Ft
76,25 Ft
30,15 Ft
56,25 Ft
Westel*
40,50 Ft
75,00 Ft
22,50 Ft
50,00 Ft

* a Westel esetében a HDb által megállapított új végződtetési díjak és a jelenleg érvényes fogyasztói tarifák szerepelnek

Az alap díjcsomaggal rendelkező vezetékes előfizetők csúcsidőben legolcsóbban eddig is a a Westel ügyfeleit hívhatták, és a végződtetési díjak csökkentését követő tarifaváltozás várhatóan a csúcsidőn kívüli időszakban is a legolcsóbbá teszi majd a szolgáltató felhívását.

A Westel közleménye szerint a HDB döntésének megfelelően szeptember 1-től 6-8 százalékkal is csökkenhet a vezetékes hálózatból indított és a mobilszolgáltatónál végződő hívások fogyasztói ára. A HDb döntés egyébként az összekapcsolási díjakat ennél valamivel erőteljesebben nyesegette meg: mind a csúcsidős, mind az azon kívüli időszakra vonatkozó összekapcsolási díjakból 10-10 százalékot vont el.

Ami jó azonban az előfizetőknek, nem tölti el örömmel a szolgáltatót: mint a Westel korábbi sajtóközleménye rámutat: a végződtetési díjak csökkentésére vonatkozó verdikt csak a piac egyetlen szereplőjére vonatkozik, így a többi mobilszolgáltató versenyelőnyhöz juthat. A Pannon GSM ugyanakkor épp ellentétes tartalmú közleményt adott ki, melyben üdvözölte a HDb döntését és Drozdy Győző, a Pannon GSM vezérigazgató-helyettesének szavait idézve előrejelzi egy későbbi, PGSM-es tarifacsökkenés lehetőségét is.

A Hírközlési Döntőbizottság nem is olyan régen két mobilszolgáltatót: a Pannon GSM-et és a Westel 900-at jelentős piaci erőt képviselő szolgáltatóvá nyilvánította. Ennek az azóta megszületett jogi háttérszabályozás szempontjából van jelentősége: az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 10/2003-as rendelete egész részletesen foglalkozik a jelentős piaci erejű szolgáltatók díjcsomagjainak kialakítására vonatkozó kötelezettségekkel. Igaz, értelemszerűen összegek nem szerepelnek a rendeletben, ám a díjak kialakítására vonatkozó ukázok igen: ezek szerint a vezetékes-mobil viszonylatra érvényes árképzés során a szolgáltatóknak olyan kötelezettségeik vannak, melyek legkésőbb idén őszre csökkenő tarifákat eredményezhetnek.

Az is igaz persze, hogy a Pannon a HDb döntésének felülvizsgálatát kezdeményezte. Az egyelőre a Legfelsőbb Bíróság (LB) bíráinak döntésére váró beadvány a "jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató" kitétel törlését kéri a Pannon neve mellől. Míg a Hírközlési Döntőbizottság korábban a piac legalább 25 százalékát birtokló szolgáltatók esetében írta le a sorsdöntő jelzőt, a Pannon jelezte: ezt a minősítést az uniós piac szabályozásakor csak a vezetékes és a mobil telefonhálózati érdekeltséggel egyaránt rendelkező cégcsoportokra mondták ki. A Matáv érdekeltségű Westelre márpedig ez a definíció kétségkívül ráillik, ám a Pannonra már nem.

Ha a LB elutasítja a Pannon felülvizsgálati kérelmét, a vezetékes-mobil díjak "hivatalból" csökkenhetnek a PGSM-nél is. Ha a bírák elfogadják a Pannon érvelését, még mindig érvényesülhet Drozdy Győző jóslata és a piaci változásokra reagálva csökkenhetnek a hívásdíjak. Hogy az olcsóbbodási előrejelzés kapcsán mikorra lesz tényleges árváltozás, egyelőre talány, ám ha a Westel felé irányuló hívások összekapcsolási és hívásdíjai valóban mérséklődnek, úgy idén ősszel számítani lehet egy általános tarifacsökkenésre.

[oldal:Visszafelé üt a GVH]

Szelet vetett és vihart aratott a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), mikor versenytorzításra alkalmasnak titulálta a mobilszolgáltatók 1998 és 2001 közötti összekapcsolási szerződéseit. A vizsgálatba vont négy mobil és egy vezetékes szolgáltató (Pannon, Vodafone, Westel 900, Westel 06660 és a Matáv) közül végül végül a három jelenleg is működő mobil céget marasztalta el a versenytanács, s kettőt közülük meg is büntetett: a Westelt 210 millió, a Pannon GSM-et 150 millió forintra.

A bírságot megúszó, ám szintén elmarasztalt Vodafone (mely csak 1999 decemberében lépett a piacra, így csak alig egy éves versenytorzítás írható a számlájára a GVH szerint) a már bejáratott szerződéseket csupán elfogadta, azok létrehozásában nem vett részt.

A versenytanácsi ítélet sajtóanyaga tartalmazza, hogy a hatósági ár megszüntetése után elvárható lett volna, hogy a mobil szolgáltatók közötti verseny folyományaként a díjak csökkenjenek, ám nem így történt: a vizsgált időszak elején még viszonylag alacsony mobil-mobil viszonylatú végződtetési díjak fokozatosan és jelentős mértékben emelkedtek. Ennek fő okául pedig összekapcsolási szerződések egyes kitételeit, azaz a piac torzítására létrehozott, a szereplők közötti megállapodást és összehangolt magatartást jelölte meg a hivatal.

A versenyhivatal három momentumot emelt ki az ominózus összekapcsolási szerződésekből, melyek a tanács szerint a versenytorzításra alkalmasság kritériumainak megfeleltek. E három pont: a mobil-mobil hívások végződtetési díja nem lehet magasabb a vezetékes-mobil díjainál, továbbá a mobil-mobil végződtetések nem haladhatják meg a vezetékes-mobil közti díjak 40 százalékát, valamint a vezetékes-mobil díjak módosításakor értesítik egymást a mobilszolgáltatók.

A GVH ugyanakkor megemlíti, hogy mikor a bírált szerződések érvényben voltak, egy szabályozási vákuum volt tapasztalható. A hatósági árak 1998 januárjában szűntek meg, a Hírközlési Törvény pedig 2001 december végén lépett életbe, így a két dátum közti hároméves időszakra részletes szabályozás nem volt érvényes, ám mint a versenytanács elnöke a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a versenytörvény ebben az időben is hatályos volt.

Az elmarasztaló ítéletet követő rövid nyilatkozatháborúban valamennyi szolgáltató a maga érveivel cáfolta a GVH ítéletét. A Westel határozott, és Sugár András vezérigazgató részéről már-már ingerült nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy egy vélelmezett magatartásról szól a versenytanács ítélete, melyben szerepel az is, hogy a Westel nem adta át a vizsgált időszakra vonatkozó költségszámításokat a GVH-nak. A Westel szerint ők minden kért iratot átadtak, így a költségszámításokat is.

A versenyhivatali reflexió tartalmazza, hogy a GVH nem vélelmezett magatartásra, hanem bizonyított jogsértésre alapozva szabta ki a 210 milliós bírságot. A Pannon GSM érvelését, miszerint a GVH döntését jogi képtelenségekre – passzív kartellvádra – alapozta, a versenyhivatal leszögezi: nem passzív kartellvádra, hanem aktív versenytorzításra hivatkozott a döntés.

Szintén a Pannon GSM érve volt, hogy az 1998-ig érvényes állami árszabályozás tartotta mesterségesen alacsonyan a mobil-mobil díjakat, s nem engedte a mobil-vezetékes hívások ára fölé emelkedni. A GVH erre lakonikusan csak annyit jegyzett meg, hogy az állami beavatkozás nélküli, valós piaci viszonyok közt az elmarasztalt vállalkozások saját felelősségükre tartották fenn az "öröklött" helyzetet.

A versenyhivatal megállapításai -- bár szinte mindegyik szolgáltató jelezte, hogy felülvizsgáltatását fogják kezdeményezni -- gyakorlatilag semmilyen befolyással nem bírnak a ma is ismert árakra. Ez csupán egy jelzés, hogy a számtalan tarifálási szabály mellett más jogszabályok -- ebben az esetben a versenytörvény -- előírásait sem hagyhatják figyelmen kívül a szolgáltatók.

Előfizetési lehetőség a NetAcademia és a Training360 mind a 600 online tanfolyamára 1 éven át 1 tanfolyam áráért. Siess, ez az őrült ajánlat csak október 31-ig él!

a címlapról