Szerző: Rátonyi Gábor Tamás

2002. március 13. 23:48

Változó Axelero rendelkezésre állás: éves szinten egy hónapnyi üzemszünet is kiszámlázható...

Jelentős változás lép életbe az Axelero Általános Vállalkozási Feltételek szövegében március 23-ától: a rendelkezésre állási idő megváltoztatásával éves szinten összességében egy egész hónapos üzemzünetetet is kifizettethet a szolgáltató ügyfeleivel.

Március 23-ától megváltozik az Axelero Általános Vállalkozási Feltételeinek (ÁVF) több pontja is. Összhangban egy tavaly december 23-án született kormányrendelettel (249/2001), annak előírásaihoz igazították az ÁVF-et. A kormányrendelet igen hosszasan és részletesen taglalja, milyen kérdésekben kell eligazodást nyújtaniuk az internetszolgáltatói ÁVF-eknek, s mely kérdések tisztázása tartozik az előfizetőizetői szerződésre.

Az egyes pontjait tekintve kifejezetten fogyasztóbarát kormányrendelet sokkal nagyobb felelősséget ró az internetszolgáltatókra, egész pontosan bizonyos esetekben kötbér megfizetésére kötelezi az ISP-ket. Így az ÁVF-ben vállalt határidőn túlnyúló hibajavítás, vagy a rendelkezésre állás arányának be nem tartása a kormányrendelet értelmében kötbérfizetést von maga után -- igaz, ebből meggazdagodni senki nem fog, hiszen a kötbér mértéke hozzávetőleg ugyanannyi, mint maga az előfizetési díj.

Rendelkezésre állás:
Egy százalékban kifejezett arányszám, ami azt jelzi, hogy a szolgáltató egy adott időszakon belül (ez jellemzően egy év) a szerződésben foglalt szolgáltatási időtartam hány százalékának teljesítéséért vállal garanciát. Azaz: egy korlátlan előfizetés (például ADSL) és 99 százalékos rendelkezésre állás mellett az év 365 napjának 99 százalékában azaz összesen 361 napon, 8 órán és 24 percen keresztül biztosan használhatjuk a szolgáltatást. A hibából eredő kiesés az év során nem lehet több, mint összesen 3 nap, 15 óra és 36 perc. Ha ennél hosszabb a kimaradás, a szolgáltatónak kötbért kell fizetnie.

Az Axelero ennek a kormányrendeletnek a jegyében stafírozta ki Általános Vállalkozási Feltételeit, ám két igen fontos vállalását tekintve jóval visszafogottabb lett: a hibajavítás edigi 24 órája helyett 72-t vállal, míg a rendelkezésre állás arányát 99,5-ről 90 százalékosra mérsékelte. A rendelkezésre állás nem azt jelenti, hogy a szolgáltató csak addig szolgáltat amíg el nem éri a százalékban kifejezett időarányt, hanem hogy amennyiben még annál is kevesebbet nyújt, azért anyagi felelősségvállalással is tartozik. Ám ha átszámoljuk a 99 és fél, no meg a 90 százalékot napokra, meglepő eredményt kapunk: 99,5 %-os rendelkezésre állás mellett a meghibásodásokból összeadódó idő éves szinten nem haladhatja meg az 1 nap 19 óra 48 percet, 90 %-osnál azonban ez a következmények nélkül kimaradó időszak 36 és fél naposra nyúlik.

Elméletileg tehát anélkül, hogy a szolgáltatóra nézve ez anyagi következményekkel járna, összességében -- éves szinten -- akár egy hónapot is kitehet a netmentes időszak. Természetesen ezt a hónapot nem egyhuzamban kell elképzelni, hiszen a rendelet kitér arra is, hogy a bejelentéstől számított 72 órán belül javítani kell a hibát.

Fontosnak érezzük ugyanakkor hozzátenni, hogy az ominózus egy hónap igen képletes, hiszen egyetlen szolgáltató sem törekszik arra, hogy apránként, néhány napos leállásokkal elérje a 36 napos üzemszünetet, sőt épp ellenkezőleg, valószínűleg soha nem fogja ezt elérni.

Ám mi a rendelkezésre állás, ha nem egyfajta bizalmi mutató? A szolgáltató ezzel a számmal adja tudtára jelenlegi és leendő előfizetőinek, mennyire mer saját rendszeréért felelősséget vállalni.

[oldal:Hogy látják a szolgáltatók?]

Pohly Ferenc, az Axelero sajtófönöke nyilatkozatában a rendelkezésre állás idejének módosítását a Matávval -- mint alaphálózati szolgáltatóval -- fennálló szerződésükkel indokolta. Mint mondta: nem vállalhatnak magasabb rendelkezésre állást, mint ami a Matávval kötött szerződésükben szerepel, de pontosan ugyanakkorát sem, mivel így az Axelerónak nem marad játéktere a saját berendezéseinek meghibásodásából adódó kiesésekre. Sajnos a Matáv-Axelero viszonylatban vállalt rendelkezésre állás mértékét nem tudtuk meg, ez már az üzleti titkok homályába vész. A hibajavítás határidejének 24 óráról 72 órára emeléséről Pohly Ferenc a kormányrendeletet említette mint az üzemzavar elhárítás időtartamának keretét megszabó jogi rendelkezést.

A fentieknek némileg ellentmond az ügyfeleinek egyelőre továbbra is 99 százalékos rendelkezésre állást biztosító Inter.net-től kapott információ. Kormanik András, az Inter.net Kft. üzletfejlesztési vezetőja kérdésünkre éppúgy a háttérszolgáltatójukkal kötött szerződésben szereplő rendelkezésre állással indokolta a maguk 99 százalékát, mint Pohly Ferenc az Axelero 90 százalékát. Kormanik András elmonta, hogy ennél magasabb rendelkezésre állást nem vállalhatnak, hiszen partnerük minőségi paramétereire nincsenek befolyással, alacsonyabbat pedig a versenyhátrány miatt nem volna szerencsés. Az Inter.net az esetek 80 százalékában 24, legfeljebb 48 órán belül vállalja a hibák elhárítását. A kormányrendelet ezt a tételt csak maximálta, tehát az abban megjelent 72 óránál több nem lehet, kevesebb igen. Amennyiben azonban valamelyik szolgáltató a versenyhelyzet nyomásának engedve rövidebb határidőt szab az ÁVF-ben, mint amennyit teljesíteni tud, úgy kötbérfizetési kötelezettsége keletkezhet.

szolgáltatórendállhibaelh.évi lehetséges
üzemszünet
Axelero90 %72 óra36 nap 12 óra
Csucs.hun.a.n.a 
Datanet98 %72 óra7 nap 7 óra 12 perc
Drávanet99 %4 óra3 nap 8 óra 14 perc
Enternet96,5 %48 óra12 nap 5 óra 36 perc
Externet99 %46 óra3 nap 8 óra 14 perc
Euroweb99 %72 óra3 nap 8 óra 14 perc
Inter.net99 %48 óra3 nap 8 óra 14 perc
Interware99,9 %4-12 óra8 óra 45 perc
Monortel99 %243 nap 8 óra 14 perc
TVNET*72 
VNETn.a.n.a 
* A TVNET új ÁVF-en dolgozik, ebben 90-95 százalék közötti rendelkezésre állást fog meghatározni a cég.

Az mellékelt táblázatban áttekinthetők az egyes ADSL szolgáltatók vállalta rendelkezésre állási és hibaelhárítási idők. Az adatok jórészt a szolgáltatók honlapjain található Általános Vállalkozási Feltételekből származnak. Ahol ilyet nem találtunk, ott először az ügyfélszolgálattal próbálkoztunk, ha ez is sikertelennek bizonyult, felsőbb kapcsolatainkat aktivizáltuk.

A március 23-án lejáró türelmi időt követően a kormányrendelet értelmében az ÁVF-nek a szolgáltató ügyfélszolgálatán elérhetőnek kell lennie, az abban szereplő változásokról a szolgáltató saját rendelkezéseinek megfelelően (melyek szintén az ÁVF-ben olvashatók) a cég internetes ügyfélszolgálatán is tájékoztatni kell az előfizetőket (a honlapok ügyfélszolgálat menüpontja már ilyen). A táblázatban ahol n.a. (nincs adat) megjelölés szerepel, ott 24 óra alatt semmilyen körmönfont módszerrel sem sikerült megszereznünk az adatokat.

Egyelőre úgy tűnik, a rendelet nem indított el tömeges ÁVF-módosításokat, egyedül az Axelero igazítota az új szabályokhoz vállalásait, igaz, ők rögtön jócskán szorosabbra húzták a nadrágszíjat. Hogy az elkövetkező néhány napban átrendeződik-e a rendelkezésre állás nagyságrendje az internetszolgáltatóknál, még nehéz felbecsülni, mindenesetre előfizetőként jó odafigyelni a változásokra.

Szólj hozzá a fórumban!

Kubernetes képzéseinket már közel 300 szakember végezte el. A nagy sikerre való tekintettel a tanfolyamot aktualizált tananyaggal június 18-án újra elindítjuk! A 8 alkalmas, élő képzés képzés órái utólag is visszanézhetők, és munkaidő végén kezdődnek.

a címlapról