Szerző: Koi Tamás

2018. április 19. 11:50

Százmilliós bírságot kapott Magyarországon az Apple

Megbírságolta a Gazdasági Versenyhivatal az Apple-t egy 2015-ös szoftverfrissítésben megjelent új funkció, a Wi-Fi-asszisztens működési jellegzetességei miatt. A cégnek százmillió forintot kell fizetnie, illetve módosítani kell a szolgáltatással összefüggő tájékoztatáson. A büntetés ebben az iparágban példa nélkülinek számít hazánkban.

Százmillió forint kifizetésére, valamint a szolgáltatással, funkcióval kapcsolatos tájékoztatás megváltoztatására kötelezte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az Apple-t egy múlt pénteken született határozatában. A magyar viszonylatban kifejezetten nagy összegűnek tekinthető bírságot azért kapta a cég, mert a versenyhivatal szerint nem nyújtott a magyar ügyfeleknek megfelelő tájékoztatást az iOS 9-es verziójával bevezetett egyik új funkció, a Wi-Fi-asszisztens működési sajátosságairól. 

Elmaradt a tájékoztatás

Az alapesetben bekapcsolt, illetve a frissítést követően automatikusan aktiválódó Wi-Fi-asszisztens szolgáltatás működésének lényege, hogy a készülék rossz minőségű Wi-Fi jel esetén automatikusan átvált mobilnetre, akkor is, ha egyébként a kliens az adott Wi-Fi hálózat vételi rádiuszában tartózkodik. A GVH érvelése szerint ez a fogyasztóknak nem várt többletköltséget eredményezhet, hiszen egyes mobilnet-konstrukcióknál a díjcsomagban foglalt adatkeret felhasználását követően többletdíjat számíthat fel a szolgáltató. Bár a többlet díj kiszámlázása már 2015-ben sem feltétlenül volt jellemző, a hivatal szerint ezzel együtt az is aggályos, hogy a fogyasztók a funkció aktiválását követően idő előtt kimeríthették forgalmi keretüket, ami miatt lelassultak igénybe vett szolgáltatásaik, vagy többletadat-forgalmat kellett vásárolniuk korábbi felhasználói szokásaik fenntartása érdekben.

A GVH szerint a Wi-Fi-asszisztens olyan funkciója az Apple készülékek operációs rendszerének, és így az Apple készülékeknek, amelynek lényeges (alapbeállításként funkcionáló) ismérveiről a fogyasztóknak nem volt előzetes tudásuk vagy tapasztalatuk, miközben annak kedvezőtlen hatása lehetett a felhasználói élményre (az általános pozitív benyomásra, illetve a fejlesztéstől, a márkától várt előnyökre) – így az Apple-től elvárható lett volna, hogy a funkcióról és annak jellemzőiről közvetlenül tájékoztassa a fogyasztókat az operációs rendszer beüzemelésekor és frissítésekor.

Promptolsz-e már padawan?

Januári, juniorokkal foglalkozó adásunk a téma felsőoktatási aspektusait nem érintette. Ezen most változtatunk.

Promptolsz-e már padawan? Januári, juniorokkal foglalkozó adásunk a téma felsőoktatási aspektusait nem érintette. Ezen most változtatunk.

A GVH a bírság összegét az eset összes körülményeire – így különösen a jogsérelem súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértéssel elért előnyre, a jogsértő piaci helyzetére, a magatartás felróhatóságára, az eljárást segítő együttműködő magatartására, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, gyakoriságára – tekintettel határozta meg.

A döntés szerint az Apple-nek egyértelművé és hangsúlyossá, a fogyasztók számára megkerülhetetlen információvá kell tennie, hogy a Wi-Fi-asszisztens szolgáltatás egyes jellemzői révén nem várt adatforgalmuk és végső soron akár költségük is keletkezhet. E tényekről a társaságnak az Apple készülékek üzembe helyezésekor és az iOS frissítések során nyújtott (tájékoztatási) folyamatban, illetve a Wi-Fi-asszisztens szolgáltatással kapcsolatos egyéb online tájékoztatásokban kell információt nyújtania.

Kevesen panaszkodtak

Az ügy hazai jelentőségét jól mutatja, hogy a tárgyalás során az Apple-t öt ügyvédi iroda képviselte, illetve az eljárásba bevonták az összes jelentős forgalmazót, így a Magyar Telekomot, a Vodafone Magyarországot, a Telenor Magyarországot, valamint az Apple termékek legnagyobb magyar disztribútorát, az Apcom Hungary Kft-t is. A hivatal bekérte továbbá a hírközlési ügyekben illetékes Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) tájékoztatását is az esetlegesen beérkezett panaszokat illetően.

Érdekesség, hogy a fentiek dacára a mobilszolgáltatók felé alapvetően elhanyagolható mennyiségű panasz érkezett az ominózus szolgáltatást illetően. Amint az a határozatból kiderül, a Magyar Telekomnál összesen három ügyfélpanaszban volt érintett a Wi-Fi-asszisztens szolgáltatás, ezek azonban nem tartalmaznak releváns információt a vizsgált kereskedelmi gyakorlat tekintetében. A Vodafone-hoz egy szóbeli bejelentés érkezett, mely alapján a szolgáltató jóváírt 1500 Ft-ot az ügyfél számláján, a Telenorhoz pedig egyáltalán nem érkezett panasz a szolgáltatás kapcsán.

A Telekom ettől függetlenül létrehozott egy tájékoztató oldalt a Wi-Fi-asszisztens szolgáltatás kikapcsolásához, a Vodafone pedig tájékoztató szöveget írt a témában, jóllehet ez a szolgáltató egyetlen kommunikációs csatornáján sem jelent meg proaktív módon. Az NMHH a GVH megkeresésére közölte, nem érkezett a hírközlésfelügyeleti szervhez panasz vagy bejelentés az iOS operációs rendszer Wi-Fi-asszisztens szolgáltatásához köthetőn.

Illetékességi kérdések

Az Apple már az eljárás indulásakor, a GVH 2016-ban kiadott előzetes álláspontjára reagálva észrevételezte, hogy a hivatal nem indíthatta volna meg a versenyfelügyeleti eljárást, mivel hatáskörének feltételei nem állnak fenn illetve a vizsgált magatartás nem minősül kereskedelmi gyakorlatnak. Az Apple emellett úgy érvelt, hogy az okostelefon-felhasználókat eleve magas szintű fogyasztói tudatosság jellemzi, ezt azonban tévesen mérte fel, állapította meg a versenyhivatal.

Az ügy további érdekessége, hogy a Wi-Fi-asszisztens működésének sajátosságait, illetve annak közvetlen (esetleges negatív) hatásait illetően indult csoportos kereset az Egyesült Államok Kerületi Bíróságán is, ahol a felperesek ellen hoztak ítéletet. Az Apple hazánkban közigazgatási per keretén belül támadhatja meg a GVH határozatát, mely ettől függetlenül végrehajtható.

A sorozat május 28-i, harmadik állomásán az AWS-ben biztonsági megoldásait vesszük nagyító alá. Átnézzük a teljes AWS security portfóliót a konténerbiztonságtól a gépi tanulásos alkalmazások védelmén át, egészen az incidenskezelésig.

a címlapról

repairwashing

3

Keserű véget ért a Samsung-iFixit frigy

2024. május 24. 11:58

A független javítócég szerint a koreaiak rendkívül megnehezítették a könnyű javítást lehetővé tevő együttműködést.