Szerző: Asztalos Olivér

2016. április 8. 12:13

Terab�jtnyi mem�ria a Tyan �j 1U szerver�ben

Id�n sem marad �jabb Tyan POWER8-as szerver n�lk�l a piac, meg�rkezett a gy�rt� leg�jabb konfigur�ci�ja. A most megjelent GT75-�t els�sorban in-memory, azaz mem�riaalap� feldolgoz�shoz tervezte a gy�rt�, de az aj�nlott felhaszn�l�si ter�letek k�z�tt m�g a HPC is ott szerepel. Az 1U magas kiszolg�l�ban csup�n egy darab POWER8 processzornak van hely, ugyanakkor a 32 darab DIMM-foglalatnak h�la a rendszermem�ria �sszkapacit�sa el�rheti az 1 terab�jtot.

Az �j g�p a tavaly bemutatott TN71-BP012-h�z hasonl�an egy kifejezetten egyfoglalatos g�pekhez tervezett IBM POWER8 (k�dnev�n Turismo SCM) CPU-ra �p�l, melyb�l 8 vagy 10 magos vari�nsokat fogad a GT75, ezzel pedig 64 vagy 80 v�grehajt�sz�l �llhat a rendszer rendelkez�s�re. Mindez alapvet�en nem sok, ugyanakkor a megc�lzott felhaszn�l�si ter�letre el�g lehet. A v�grehajt�k mell� tetemes gyors�t�t�r t�rsul, magonk�nt 512 kB L2 cache �s 8 MB L3 cache van jelen, ut�bbi magsz�mt�l f�gg�en �sszesen 64-80 MB-ra r�ghat. A gyors�t�t�rak nagy m�rete pozit�v hat�ssal lehet a k�l�nf�le mem�riaintenz�v m�veletek sebess�g�re, ami egybev�g GT75 f� felhaszn�l�si ter�let�vel.

A processzorhoz k�ls� mem�riavez�rl� (Centaur) kapcsol�dik, amiben szint�n van gyors�t�t�r, lapk�nk�nt 16 MB, ez L4 cache-k�nt van jelen a hierarchi�ban. A GT75-ben �sszesen 4 darab vez�rl� van jelen, �gy a 64 MB negyedszint� gyors�t�t�r mell� �sszesen 1 terab�jt DDR3L-1600 szabv�ny� mem�ria t�rsulhat. Ehhez az alaplapon 32 DIMM foglalat van, melyekbe szabv�ny regiszteres ECC modulok helyezhet�ek, darabonk�nt legfeljebb 32 GB kapacit�ssal.

A szerver el�lapj�n n�gy darab 3,5" meghajt�helyet alak�tott ki a Tyan, ennek megfelel�en a g�pben tal�lhat� MP012-9235-4I t�pusjelz�s� lemezvez�rl� n�gy 6Gb/s SATA portot k�n�l. A rendszer alapkiszerel�sben is k�n�l h�tt�rt�rat, modellt�l f�gg�en k�tszer 512 GB-t�l n�gyszer 1 TB-ig. A h�l�zati csatlakoz�sok sz�ma szint�n a ki�p�t�sen m�lik, az Ethernet port sebess�ge 1 vagy 10 gigabites lehet. Amennyiben mindez kev�snek bizonyulna, �gy az �sszesen n�gy PCI Express slottal tov�bb b�v�thet� a rendszer, melynek �ra egyel�re ismeretlen.

Sorban a harmadik

A GT75 a Tyan harmadik POWER8-alap� g�pe, mely tulajdonk�ppen a 2013-ban megalapult OpenPOWER sz�vets�g szerelemgyereke. A kezdem�nyez�shez anno olyan v�llalatok csatlakoztak mint a Google, a Mellanox, az NVIDIA �s a Tyan. A sz�vets�g j�volt�b�l az IBM processzorok olyan �gyfeleket is el�rhetnek, amelyek am�gy nem v�s�roln�nak IBM szervereket, de a CPU valamely tulajdons�gait vonz�nak tal�lj�k.

Hogyan akadályoz meg egy fejlesztő 14 karakterrel egy hackertámadást (x)

Sokszor gondoljuk, hatalmas erőfeszítés ellehetetleníteni egy támadást, pedig nem feltétlenül.

Hogyan akadályoz meg egy fejlesztő 14 karakterrel egy hackertámadást (x) Sokszor gondoljuk, hatalmas erőfeszítés ellehetetleníteni egy támadást, pedig nem feltétlenül.

Az egy�ttm�k�d�s els� gy�m�lcs�vel a Tyan jelentkezett, m�g 2014 �sz�n. Az egyutas GN70-BP010 t�pus�, POWER8 processzorra �p�l� szervert els�sorban a platformmal val� ismerked�shez, fejleszt�shez, tesztel�shez, kv�zi referenciaeszk�znek k�sz�tette a v�llalat, �gy az �rc�dula is bar�ts�gos volt, mind�ssze 2753 doll�rt k�rt els� POWER szerver��rt a Tyan.

Ezt tavaly k�vette a TN71-BP012-es modell, amibe v�g�l 12 magos processzor ker�lt 32 GB mem�ri�val. Emell� 14 cser�lhet� merevlemez �s 4 PCI Express csatol�t t�rsult, a h�l�zati kapcsolat�rt pedig n�gy darab 10 gigabites vez�rl�re b�zt�k. A 2U dobozt els�sorban analitik�hoz aj�nlotta a Tyan, az els� felhaszn�l� pedig a processzor k�sz�t�je, az IBM volt, aki saj�t SoftLayer infrastrukt�raszolg�ltat�s�ban hasznos�totta a rendszereket.

Lassan �ledezik az OpenPOWER

A Tyan harmadik rendszer�nek bejelent�se mellett a IBM-Nvidia egy�ttm�k�d�s els� gy�m�lcse is be�rni l�tszik. A k�t c�g k�z�s szervere �v v�g�n jelenhet meg, a rendszer els�k�nt fogja kiakn�zni az els� Pascal GPU-val bemutatott Nvidia NVLink teljes potenci�lj�t. Az IBM egyedi processzorlapk�t k�sz�t a g�phez, mely integr�ltan tartalmazza a rendszer egyes processzorainak hat�kony �sszekapcsol�s�hoz sz�ks�ges NVLink blokkokat. Ezzel m�r nem csak GPU �s GPU, de CPU �s GPU k�z�tt is vill�mgyors kapcsolat �p�thet� ki, amib�l majd els�sorban heterog�n v�grehajt�s eset�ben profit�lhat a rendszer.

4 alkalmas, 12 órás biztonságos szoftverfejlesztés alapjai és Scrum otthonról képzésekkel köszönünk el 2020-tól.

a címlapról