Szerző: Asztalos Olivér

2016. április 8. 12:13

Terab�jtnyi mem�ria a Tyan �j 1U szerver�ben

Id�n sem marad �jabb Tyan POWER8-as szerver n�lk�l a piac, meg�rkezett a gy�rt� leg�jabb konfigur�ci�ja. A most megjelent GT75-�t els�sorban in-memory, azaz mem�riaalap� feldolgoz�shoz tervezte a gy�rt�, de az aj�nlott felhaszn�l�si ter�letek k�z�tt m�g a HPC is ott szerepel. Az 1U magas kiszolg�l�ban csup�n egy darab POWER8 processzornak van hely, ugyanakkor a 32 darab DIMM-foglalatnak h�la a rendszermem�ria �sszkapacit�sa el�rheti az 1 terab�jtot.

Az �j g�p a tavaly bemutatott TN71-BP012-h�z hasonl�an egy kifejezetten egyfoglalatos g�pekhez tervezett IBM POWER8 (k�dnev�n Turismo SCM) CPU-ra �p�l, melyb�l 8 vagy 10 magos vari�nsokat fogad a GT75, ezzel pedig 64 vagy 80 v�grehajt�sz�l �llhat a rendszer rendelkez�s�re. Mindez alapvet�en nem sok, ugyanakkor a megc�lzott felhaszn�l�si ter�letre el�g lehet. A v�grehajt�k mell� tetemes gyors�t�t�r t�rsul, magonk�nt 512 kB L2 cache �s 8 MB L3 cache van jelen, ut�bbi magsz�mt�l f�gg�en �sszesen 64-80 MB-ra r�ghat. A gyors�t�t�rak nagy m�rete pozit�v hat�ssal lehet a k�l�nf�le mem�riaintenz�v m�veletek sebess�g�re, ami egybev�g GT75 f� felhaszn�l�si ter�let�vel.

A processzorhoz k�ls� mem�riavez�rl� (Centaur) kapcsol�dik, amiben szint�n van gyors�t�t�r, lapk�nk�nt 16 MB, ez L4 cache-k�nt van jelen a hierarchi�ban. A GT75-ben �sszesen 4 darab vez�rl� van jelen, �gy a 64 MB negyedszint� gyors�t�t�r mell� �sszesen 1 terab�jt DDR3L-1600 szabv�ny� mem�ria t�rsulhat. Ehhez az alaplapon 32 DIMM foglalat van, melyekbe szabv�ny regiszteres ECC modulok helyezhet�ek, darabonk�nt legfeljebb 32 GB kapacit�ssal.

A szerver el�lapj�n n�gy darab 3,5" meghajt�helyet alak�tott ki a Tyan, ennek megfelel�en a g�pben tal�lhat� MP012-9235-4I t�pusjelz�s� lemezvez�rl� n�gy 6Gb/s SATA portot k�n�l. A rendszer alapkiszerel�sben is k�n�l h�tt�rt�rat, modellt�l f�gg�en k�tszer 512 GB-t�l n�gyszer 1 TB-ig. A h�l�zati csatlakoz�sok sz�ma szint�n a ki�p�t�sen m�lik, az Ethernet port sebess�ge 1 vagy 10 gigabites lehet. Amennyiben mindez kev�snek bizonyulna, �gy az �sszesen n�gy PCI Express slottal tov�bb b�v�thet� a rendszer, melynek �ra egyel�re ismeretlen.

Sorban a harmadik

A GT75 a Tyan harmadik POWER8-alap� g�pe, mely tulajdonk�ppen a 2013-ban megalapult OpenPOWER sz�vets�g szerelemgyereke. A kezdem�nyez�shez anno olyan v�llalatok csatlakoztak mint a Google, a Mellanox, az NVIDIA �s a Tyan. A sz�vets�g j�volt�b�l az IBM processzorok olyan �gyfeleket is el�rhetnek, amelyek am�gy nem v�s�roln�nak IBM szervereket, de a CPU valamely tulajdons�gait vonz�nak tal�lj�k.

Az egy�ttm�k�d�s els� gy�m�lcs�vel a Tyan jelentkezett, m�g 2014 �sz�n. Az egyutas GN70-BP010 t�pus�, POWER8 processzorra �p�l� szervert els�sorban a platformmal val� ismerked�shez, fejleszt�shez, tesztel�shez, kv�zi referenciaeszk�znek k�sz�tette a v�llalat, �gy az �rc�dula is bar�ts�gos volt, mind�ssze 2753 doll�rt k�rt els� POWER szerver��rt a Tyan.

Ezt tavaly k�vette a TN71-BP012-es modell, amibe v�g�l 12 magos processzor ker�lt 32 GB mem�ri�val. Emell� 14 cser�lhet� merevlemez �s 4 PCI Express csatol�t t�rsult, a h�l�zati kapcsolat�rt pedig n�gy darab 10 gigabites vez�rl�re b�zt�k. A 2U dobozt els�sorban analitik�hoz aj�nlotta a Tyan, az els� felhaszn�l� pedig a processzor k�sz�t�je, az IBM volt, aki saj�t SoftLayer infrastrukt�raszolg�ltat�s�ban hasznos�totta a rendszereket.

Lassan �ledezik az OpenPOWER

A Tyan harmadik rendszer�nek bejelent�se mellett a IBM-Nvidia egy�ttm�k�d�s els� gy�m�lcse is be�rni l�tszik. A k�t c�g k�z�s szervere �v v�g�n jelenhet meg, a rendszer els�k�nt fogja kiakn�zni az els� Pascal GPU-val bemutatott Nvidia NVLink teljes potenci�lj�t. Az IBM egyedi processzorlapk�t k�sz�t a g�phez, mely integr�ltan tartalmazza a rendszer egyes processzorainak hat�kony �sszekapcsol�s�hoz sz�ks�ges NVLink blokkokat. Ezzel m�r nem csak GPU �s GPU, de CPU �s GPU k�z�tt is vill�mgyors kapcsolat �p�thet� ki, amib�l majd els�sorban heterog�n v�grehajt�s eset�ben profit�lhat a rendszer.

a címlapról