Szerző: Rátonyi Gábor Tamás

2003. augusztus 22. 14:02

4,26 milliárd forint kutatás-fejlesztésre

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) a szakmai kompetenciájába tartozó területeken együttműködési megállapodások keretében, valamint kutatás-fejlesztési pályázatok kiírásával támogatja a tudományos területeket. Az IHM a Magyar Tudományos Akadémiával, az Oktatási Minisztériummal és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel kötött együttműködési megállapodást.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) a szakmai kompetenciájába tartozó területeken együttműködési megállapodások keretében, valamint kutatás-fejlesztési pályázatok kiírásával támogatja a tudományos területeket. Az IHM a Magyar Tudományos Akadémiával, az Oktatási Minisztériummal és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel kötött együttműködési megállapodást.

Az MTA-val kötött együttműködési megállapodás keretében -- azon túl, hogy a két intézmény biztosította egymást az általános együttműködés körülményeiről -- támogatási szerződések megkötésére is sor került. A támogatási szerződés keretében az IHM vállalta, hogy támogatja a társadalomtudományok és a természettudományok legkülönbözőbb területein folyó kutató munkák informatikai vonatkozásait. Tíz projekt -- illetve tíz Akadémiai intézet -- kapott különböző mértékű támogatást. A támogatás mértéke 2003.-ban összesen 300 millió forint.

Az Oktatási Minisztériummal kötött együttműködési megállapodás -- amely még 2002-ben született meg -- a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF) tevékenységének és fejlesztésének közös finanszírozására irányul. A közös finanszírozás jegyében az IHM 2002-ben 1.350 millió, míg 2003-ban 500 millió forinttal támogatta, illetve támogatja a NIIF Programot.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) oktatási tevékenységén túl kiemelkedő szerepet játszik a kutatás-fejlesztés, valamint a kutatási eredmények innovációja területén is. A BME és az IHM között létrejött együttműködési megállapodás ennek a szellemi tőkének a hasznosítására irányul a tudásalapú információs társadalom kialakítása területén. Az együttműködési megállapodás keretében két támogatási szerződés megkötésére került sor.

Az egyik, -- a BME Informatikai Központjával kötött -- támogatási szerződés az állam- és közigazgatás hatékonyságát növelő, a szolgáltató közigazgatás kialakítását célzó kutatások támogatását szolgálja. A támogatás mértéke 150 millió Ft. A másik -- a BME Információs Társadalom- és Trendkutató Központtal kötött -- támogatási szerződés az információs társadalom szakkönyvtárának létrehozását, valamint a BME gesztorálásával kialakításra kerülő, az információs társadalom tudományszervezési és tudománynépszerűsítési feladataival foglalkozó oktató-kutató hálózat (Információs Társadalom Oktató- és Kutató Csoportok, ITOK) ez évi fejlesztéseit támogatja. A támogatás mértéke 150 millió Ft.

Az IHM 2002. novemberében K+F pályázatot írt ki, melynek fő témakörei a fiatalok részvétele az információ társadalomban, az önszerveződő közösségek a hálózaton, a magyar tartalom az interneten, a segítő háló (fogyatékkal élők esélyeinek javítása) és a biztonság, bizalom voltak.

A minisztérium eredetileg 400 millió forintot szánt a pályázatra, de a nem várt mértékű érdeklődés miatt ezt az összeget végül 860 millió forintra növelte annak érdekében, hogy a legszínvonalasabbnak ítélt 74 pályázat támogatást kaphasson. Az előzőhöz hasonló K+F pályázat kiírására ez évben is sor kerül, a pályázat elő van készítve, megjelenése a napokban várható. Ez évben a Minisztérium 400 millió forintot fordít erre a témára.

Még egy további speciális K+F pályázat áll előkészítés alatt, melynek témája a fogyatékkal élők esélyének javítását szolgáló fejlesztések támogatása lesz. A támogatás tervezett összege 150 millió Ft.

A minisztérium várhatóan néhány héten belül kiírja a szélessávú internet terjedést elősegítő innovatív, technológia intenzív infrastruktúra fejlesztések és szolgáltatói modellek támogatása című pályázati felhívását is. Ennek a 400 millió forint keretösszegű pályázatnak az a célja, hogy olyan üzletileg életképes, mintaértékű, innovatív megoldásokat alkalmazó és technológia intenzív infrastruktúra-fejlesztéseket és szolgáltatási modelleket támogasson, amelyek eredményeként a lakossági szélessávú internet-penetráció olyan településeken is növekedhessen, ahol az infrastruktúra-fejlesztésnek jelenleg üzleti vagy technológiai korlátjai vannak.

Kubernetes képzéseinket már közel 300 szakember végezte el. A nagy sikerre való tekintettel a tanfolyamot aktualizált tananyaggal június 18-án újra elindítjuk! A 8 alkalmas, élő képzés képzés órái utólag is visszanézhetők, és munkaidő végén kezdődnek.

a címlapról