Szerző: Koi Tamás

2016. május 26. 15:12

2020-ra a csapból is internet folyhat

Négy éven belül újabb, jelentős mennyiségű spektrumhoz juthatnak a mobilszolgáltatók, mellyel tovább növelhetik a mobiladat-hálózat kapacitását és lefedettségét. Eközben az értékesítő hatóság további lépéseket tesz annak érdekében, hogy a korábbinál tervezhetőbb működési környezetet biztosítson az iparág számára.

Ma délelőtt újságírók előtt számolt be a 2016-tól 2020-ig érvényes rádióspektrum-stratégia alappilléreiről a frekvenciaügyekben illetékes Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). Az új spektrumstratégia alapján kijelenthető, hogy a hatóság az előző periódushoz viszonyítva sokkal inkább partnerként tekint a távközlési szolgáltatókra, ugyanakkor nem minden cég számára vetít elő kedvező változásokat a túlnyomó részben nemzetközi jogharmonizációra épülő csomag.

2020-ra mindenhol lesz mobilnet

Az új spektrumstratégia alapján a következő öt évben az NMHH a hazai frekvenciakészletből összesen hét sávot készít elő értékesítésre a 700 MHz-es sávtól a 26 GHz-esig. A hatóság ebben az időszakban összességében 160 MHz-nyi spektrumot kíván elérhetővé tenni a mobilszolgáltatók számára, melynek következtében mind a kapacitásukat, mind a hálózati lefedettségüket tovább bővíthetik a cégek. A szervezet elképzelései szerint mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy 2020-ra az országos beltéri vezeték nélküli internet (mobilnet) lefedettség 99 százalékosra nőjön - hogy ezt minden szolgáltató eléri-e, az a következő évek értékesítési eljárásainak eredményétől függhet.

A nagyobb lefedettség, illetve vidéki kapacitás eléréséhez az egyik kulcs a második digitális hozadéksáv (694-790 MHz) licencelése, ehhez azonban a földfelszíni digitális műsorszórástól kell elvenni frekvenciákat. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy az Antenna Hungária által jelenleg használt 5 multiplex helyett 2020-tól csak 3 áll majd a rendelkezésre, a hatóságnak és a műsorszórónak addig van idejük kitalálni, hogy milyen technológiával és milyen tartalompolitikával lehet megfelelően kiszolgálni a nézői igényeket a DVB-T platformon.


Bázisállomás vidéken: 2020-tól nagyobb kapacitással

Mindent vivő munkahelyek

Mindig voltak olyan informatikai munkahelyek, melyek nagyon jól fekszenek az önéletrajzban.

Mindent vivő munkahelyek Mindig voltak olyan informatikai munkahelyek, melyek nagyon jól fekszenek az önéletrajzban.

Az érintetteknek mindenesetre hamar dűlőre kell jutniuk a részletekben, hiszen az Európai Bizottság korábbi javaslata szerint legkésőbb 2020. június 30-ra minden tagállamban elérhetővé kell tenni a 700 MHz-es frekvenciatartományt a vezeték nélküli széles sávú rendszerek számára. A határidő betartása érdekében a tagállamoknak 2017. június 30-ig el kell fogadniuk és közzé kell tenniük a hálózati lefedettségre és a frekvenciatartomány felszabadítására vonatkozó nemzeti terveket, emellett 2017 végére tető alá kell hozniuk a nemzetközi koordinációra vonatkozó megállapodásokat is (ami Magyarország számára különösen kemény diónak bizonyulhat, mivel nem csak uniós tagállamokkal határos).

Szintén a csomag része a 3400-3800 MHz-es sáv szabad blokkjainak értékesítése, melyre a tavasszal aukciót írt ki az NMHH. Erre az aukcióra végül csak két cég, a Vodafone Magyarország Zrt. és a DIGI Távközlési Kft. jelentkezett, illetve a hatóság illetékeseitől származó információk szerint mindkét cég pályázata rendben volt, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez a két társaság minden bizonnyal el is nyeri majd a meghirdetett blokkok egy részének használati jogát (az eredményhirdetés június elején várható).

Érdekesség, hogy a két cég közül a romániai tulajdonosi háttérrel rendelkező DIGI már a hatóság 2014-es frekvenciapályázatán is a befutók közé tartozott, ugyanakkor a mai napig nem indított mobilszolgáltatást az elnyert 2x5 MHz-nyi blokkban az 1800 MHz-es sávon. Nem hivatalos információk szerint a cég ettől még nem tett le terveiről, és a hálózat kiépítése régóta zajlik, de a teljes hallgatásba burkolózó cég továbbra sem árul el részleteket arról, hogy az előfizetők mikor vehetik először használatba a DIGI saját mobilszolgáltatását.

A stratégia része a fentieken túl, hogy segíteni kell az 5G technológia korai elterjedését, többek között a 20 GHz feletti frekvenciasávokban felmerülő korai igények kísérleti célú kielégítésével, valamint a közrend- és katasztrófavédelmi rendszerek (PPDR) üzemeltetését és fejlesztését.

Újrainduló gyorsjelentések

A spektrumstratégia kialakítása mellett az NMHH munkáját és a hírközlési szolgáltatók működését befolyásolja az elektronikus hírközlésről szóló törvény módosítása is. Ez egyebek mellett újra lehetővé teszi, hogy a hatóság elkészítse, megújítsa a négy részpiacra (vezetékes hang- és internet, műsorterjesztés, mobilhang-szolgáltatás, mobiladat-szolgáltatás) vonatkozó gyorsjelentéseit. Így a második negyedévben várhatóan újra elérhetővé válnak a magyarországi mobilpiac méretére és egyéb paramétereire vonatkozó hatósági statisztikák, melyek a korábbi gyakorlattól eltérően negyedéves, netán féléves időközönként jelentkezhetnek, a korábbinál részletesebb adathalmazokkal.

Emellett a 2014/61/EU irányelv is bekerült az Eht-ba, mely többek között kimondja, hogy valamennyi közműszolgáltató köteles átengedni a szélessávú hálózat létesítésére alkalmas passzív infrastruktúráját a szélessávú hálózatokat üzemeltető távközlési cégek számára. Praktikus példával élve egy áramszolgáltató az új szabályozás szerint kötelezhető arra, hogy a póznájára egy távközlési cég optikai adatátvitelre használható kábelét felengedje, de akár a csatornahálózatot is felhasználhatják majd ilyen célra a szolgáltatók - értelemszerűen megfelelő, fair ellentételezésért cserébe.

Az NMHH a fentieken túl elindította a Spektrumgazdálkodást Támogató Információs Rendszert (STIR), amelyet mostantól mindenki elérhet a http://stir.nmhh.hu/ címen. A szolgáltatás a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló, mintegy 600 oldalas 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet (NFFF) értelmezését könnyíti meg. A spektrumgazdálkodási szakértők és érdeklődők ezentúl a STIR online felületén – magyarul és angolul egyaránt – jól áttekinthető, interaktív grafikus megjelenítésben, a kapcsolódó jogszabályrészek praktikus feltüntetésével és könnyen kezelhető kereső beépítésével tanulmányozhatják az NFFF-rendelet mindenkor hatályos verzióját.

a címlapról