:

Szerző: Bodnár Ádám

2006. december 14. 15:32

Sok a panasz a hazai internetszolgáltatókra

Az előfizetők jelentős része nem, vagy nem teljesen elégedett a hírközlési szolgáltatásokkal -- derül ki a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) által összesített fogyasztói véleményekből. Valamennyi hírközlési szolgáltatás közül az internetszolgáltatással volt a legtöbb problémája a hazai felhasználóknak.

[HWSW] Az előfizetők jelentős része nem, vagy nem teljesen elégedett a hírközlési szolgáltatásokkal -- derül ki a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) által összesített fogyasztói véleményekből. Valamennyi hírközlési szolgáltatás közül az internetszolgáltatással volt a legtöbb problémája a hazai felhasználóknak.

Az internetszolgáltatókra panaszkodnak a legtöbbet

Az összesítés szerint tavaly az internet-előfizetők 42 százaléka fordult valamilyen panasszal szolgáltatójához, míg a vezetékes telefonnal az előfizetők 28 százalékának, a kábeltévével pedig csak 15 százaléknak volt problémája. A legelterjedtebb távközlési szolgáltatás hazánkban a mobiltelefon, amely egyben a legjobb minőségű is: az ügyfeleknek csak kevesebb, mint 3 százaléka volt elégedetlen vele -- derül ki az NHH statisztikájából.

Az üszi
A szolgáltatóktól származó adatok alapján készült elemzés kiterjedt az ügyintézéssel kapcsolatos panaszokra is. Az ügyfélszolgálatok felkészültségét jellemző mutató alapján a mobilszolgáltatók a legjobbak, náluk ezer ügyfélre 0,67 panasz jut, a kábeltévé-szolgáltatóknál 3, az internetszolgáltatóknál 9,5, a vezetékes telefon esetében pedig 10.
A panaszok legnagyobb része minőségi kifogás volt, ezek pedig leginkább az internetszolgáltatást érintették: ezer előfizetőből 362-nek volt panasza és ebből a szolgáltatók több mint kétszázötvenet jogosnak is ismertek el. A vezetékes telefonszolgáltatók esetében ezer előfizetőre 226 panasz jutott (ebből 88 jogos), míg a kábeltelevíziós szolgáltatásnál ezer főre 95 panasz jutott és ebből 70 volt jogos. A mobiltelefon-szolgáltatásnál ezer ügyfélre alig több mint egy panasz jutott.

"Az internetszolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok magas száma részben az internetszolgáltatás jellegéből, a gyors piaci és technológiai változásokból, illetve a jogszabályi környezet változásaiból adódik" -- magyarázta lapunknak Pórffy András, az Externet ügyvezetője. "Míg például a telefonszolgáltatások évtizedek óta kipróbált technológiával működnek, az internetszolgáltatás igen fiatal, szinte alig tud lépést tartani a fejlődő technikával."

"Ráadásul az internetszolgáltatók nagyon sokrétű és komplex informatikai, illetve hálózati szolgáltatásokat nyújtanak (pl. web, e-mail, tárhely, domain) melyek zavartalan működése csak részben múlik rajtuk, hiszen az internet nem más, mint egymással összekapcsolt hálózatok és szerverek összessége" -- tette hozzá Pórffy. "Emellett az internetszolgáltatóknál az elmúlt években komplett technológiaváltás történt a szélessáv megjelenésével, miközben a piac erős növekedésnek indult, és ezzel párhuzamosan szigorodtak a minőségbiztosításra vonatkozó szabályok is."

Az internetszolgáltatók nemcsak a legrosszabb minőségű szolgáltatást nyújtják az NHH adatai szerint, hanem a problémák kezelésében is leghátul kullognak a sorban: a minőségi panaszok elhárítása tavaly átlagosan 40,5 óráig tartott nekik, míg a vezetékes telefonszolgáltatóknál ez 18,45 óra, a mobiltelefon-szolgáltatóknál 22,7 óra volt, de még a kábeltévé-szolgáltatóknál is csak 31,79 órát vett igénybe.

Az internetet bekötése tart a legtovább

Az új előfizetések létesítési ideje értelemszerűen a mobilszolgáltatóknál volt a legrövidebb -- átlagosan 1 nap --, mivel itt nincs szükség az elérés kiépítésére. Az új hozzáférés létesítése a vezetékestelefon-szolgáltatásnál átlagosan 11,6 napot, kábeltelevíziós előfizetés esetében 12,5 napot, internetszolgáltatás esetében pedig közel 14 napot vett igénybe (jelen sorok írójának lakásán kapacitáshiányra hivatkozva október eleje óta nem tudja kiépíteni az ADSL-kapcsolatot a T-Com).

A szolgáltatások rendelkezésre állását tekintve mind a négy terület 99 százalék feletti mutatóval rendelkezett 2005-ben, vagyis az ügyfelek az év több mint 99 százalékában igénybe tudták venni az általuk előfizetett szolgáltatást. A legmagasabb rendelkezésre állást 99,73 százalékkal a vezetékes telefónia érte el, megelőzve a mobiltelefon-szolgáltatást (99,47 százalék), az internetszolgáltatást (99,27 százalék) és a kábeltelevíziós szolgáltatást (99,14 százalék).

A hírközlési szolgáltatóknak az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségével és a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeit meghatározó 2004-es kormányrendelet alapján az általános szerződési feltételek között vállalniuk kell bizonyos szolgáltatás minőségi követelményeket. A vállalások teljesülését a szolgáltatóknak folyamatosan mérniük kell és a következő év január 31-ig nyilatkozniuk kell az NHH felé arról, hogy a cég megfelelt-e korábbi vállalásainak. Ezt a jelentést a szolgáltató köteles elérhetővé tenni az ügyfélszolgálatán, illetve honlapján, de a jelentések megtalálhatóak az NHH honlapján is, amely alapján össze lehet hasonlítani a különböző szolgáltatókat.

a címlapról