Szerző: Ady Krisztián

2005. március 24. 16:25

Elégtelen adatszolgáltatás miatt kell 29 milliós bírságot fizetnie az Invitelnek

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (NHHT) sajtóközleményben jelentette be, hogy az Invitel Távközlési Szolgáltató Rt. által 2004. december 23-án jóváhagyásra benyújtott, elkülönítetten vezetett számviteli kimutatást nem hagyta jóvá és a társaságot a számviteli szétválasztásra vonatkozó kötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt 29 millió forint bírsággal sújtotta.

[HWSW] A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (NHHT) sajtóközleményben jelentette be, hogy az Invitel Távközlési Szolgáltató Rt. által 2004. december 23-án jóváhagyásra benyújtott, elkülönítetten vezetett számviteli kimutatást nem hagyta jóvá és a társaságot a számviteli szétválasztásra vonatkozó kötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt 29 millió forint bírsággal sújtotta.

Nem fellebezhet

Az elektronikus hírközlési törvény szerint a kötelezettség nem megfelelő teljesítése esetén az NHH Tanácsának bírságot kell kiszabnia, a Tanács pedig csak a bírság mértékét mérlegelheti. A bírság legmagasabb értéke az érintett szolgáltató előző üzleti évi -- jelen esetben 2003-as -- nettó árbevételének 0,5 százaléka lehet.

Az Invitelnek a bírságot a határozat kézbesítését követő 15 napon belül kell befizetnie az NHH keretszámlájára. A határozat ellen a cég nem fellebbezhet, azonban a Fővárosi Bíróságtól kérheti a határozat felülvizsgálatát. A kereset benyújtásának a határozat végrehajtására azonban nincs halasztó hatálya.

2003. évi C. törvény
az elektronikus hírközlésről
Számviteli szétválasztás
105. § (1) A hatóság határozatában - a 87. §-ban foglaltakon túl – számviteli szétválasztásra vonatkozó további részletes kötelezettségeket írhat elő összekapcsolással, illetve hozzáféréssel összefüggő meghatározott tevékenységekkel kapcsolatban a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató számára.
(2) A hatóság a számviteli szétválasztással kapcsolatban előírhatja többek között a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató számára nagykereskedelmi árai és transzferárai átláthatóvá tételét, továbbá egyéb, az átlátható működéssel, illetve az egyenlő elbánással kapcsolatos kötelezettség, valamint az árpréstilalom ellenőrzéséhez szükséges adatok szolgáltatását.
A bírság kiszabása mellett a Tanács arra kötelezte az Invitelt, hogy a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül új tervezetet terjesszen elő. A Tanács egyben felhívta a szolgáltató figyelmét arra, hogy a kötelezettség késedelmes vagy nem megfelelő teljesítése esetén újabb bírságot szab ki, továbbá a jogsértő szervezet vezető tisztségviselőjét 50 ezer forinttól 3 millió forintig terjedő bírsággal kell sújtania.

Az Invitel a számviteli szétválasztásról szóló kimutatást első ízben az előírt határidőben, 2004. június 18-án nyújtotta be a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsához. Az NHHT -- a hiánypótlás és konzultáció után -- 2004. novemberi 22-i határozatában a kimutatást nem hagyta jóvá, egyben előírta, hogy az Invitel a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül új kimutatást terjesszen elő.

Decemberben az Invitel az eszközátértékelési modell kivételével benyújtotta átdolgozott kimutatását, az eszközátértékelési modell átdolgozásához pedig 2 hónapos határidő hosszabbítást kért. A határidő meghosszabbítására azonban a Tanácsnak nem volt törvényes lehetősége. A Tanács 2005. február 7-én értesítette az Invitelt, hogy a tárgyi eljárásban az elintézési határidőt -- az ügy összetettségére és a döntés megfelelő előkésztésére tekintettel -- az Eht. alapján 15 nappal meghosszabbította. Ezt követően a Tanács -- az Invitel korábbi kérésére is tekintettel -- 2005. február 23-i határidő megadásával hiánypótlásra szólította fel a társaságot.

Javítások után sem felel meg

Az NHHT megállapította, hogy a társaság az első elutasító határozatban megfogalmazott és részletesen kifejtett hibákat nem javította ki teljes körűen, így a Tanács a számviteli szétválasztási kimutatáshoz kapcsolódóan benyújtott költségszámítási módszertant nem találta megfelelőnek.

A költségszámítási módszertan megfelelőségének hiánya kihat a számviteli szétválasztási kimutatás tartalmára is, mivel a módszertan alkalmazásával állnak elő a kimutatásban szereplő értékek. Az NHHT a mostani és a novemberi elutasító határozatot megelőző eljárásban többszöri hiánypótlással és személyes szakmai konzultációs lehetőség biztosításával a jogszabályi keretek között lehetővé tette, hogy az Invitel a kimutatását a megfelelő módszerrel és módon készítse el. Mindezek után a Tanács az Invitel által benyújtott számviteli szétválasztási kimutatást nem hagyta jóvá.

Magasabb bírság

A nem jogkövető magatartás az üzleti életben, a versenytársak és a fogyasztók érdekével szemben jelent veszélyt, így a hatóságnak kötelessége a jogsértőt a további jogsértéstől akár a bírság jelentős mértékű megállapításával is visszatartani. Ezek alapján a piacra gyakorolt hatás kötelező mérlegelési szempontjánál a Tanács az Invitel kötelezettségszegő magatartását a bírság mértékének megállapításánál, mint a szankció összegének növelő tényezőjét vette figyelembe.

A sorozat május 28-i, harmadik állomásán az AWS-ben biztonsági megoldásait vesszük nagyító alá. Átnézzük a teljes AWS security portfóliót a konténerbiztonságtól a gépi tanulásos alkalmazások védelmén át, egészen az incidenskezelésig.

a címlapról