Szerző: Rátonyi Gábor Tamás

2003. május 22. 16:17

A Hírközlési Döntőbizottság jóváhagyta a Matáv Rt. referencia összekapcsolási ajánlatát

A Hírközlési Döntőbizottság (HDb) egy, a közelmúltban született határozatával jóváhagyta a Matáv Rt. hosszú távú, előremutató különbözeti költségek (LRIC) módszere alapján kiszámított összekapcsolási árait és a bérelt vonali szolgáltatásokkal összefüggő szerződéses feltételeit tartalmazó referencia összekapcsolási ajánlatát (MARIO). Ennek értelmében az összekapcsolási díjak 18 százaléktól 37 százalékig terjedő mértékben csökkentek.

[HWSW] A Hírközlési Döntőbizottság (HDb) egy, a közelmúltban született határozatával jóváhagyta a Matáv Rt. hosszú távú, előremutató különbözeti költségek (LRIC) módszere alapján kiszámított összekapcsolási árait és a bérelt vonali szolgáltatásokkal összefüggő szerződéses feltételeit tartalmazó referencia összekapcsolási ajánlatát (MARIO). Ennek értelmében az összekapcsolási díjak 18 százaléktól 37 százalékig terjedő mértékben csökkentek.

A HDb a Matáv Rt. 2002. november 5-én benyújtott, majd a bérelt vonali szolgáltatásokkal 2002. december 10-én kiegészített referencia ajánlatának első változatát nem hagyta jóvá elsősorban azért, mert az ajánlatban szereplő díjak a korábban jóváhagyott, teljesen felosztott költségek módszere szerint kialakított, ún. FDC-alapú díjaknál számos esetben jóval, néhány esetben kirívó módon magasabbak voltak. A HDb eljáró tanácsa az elutasító határozat részletes indokolásában fejtette ki az ajánlattal kapcsolatos kifogásait, mely indokolás alapul szolgált az újabb ajánlat jogszabályoknak megfelelő elkészítéséhez.

A Matáv Rt. átdolgozott referencia ajánlatát 2003. március 3-án nyújtotta be jóváhagyásra. A HDb megállapította, hogy a módosított MARIO-ban foglalt feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, a Matáv Rt. összekapcsolási árait a törvényben előírt LRIC-módszertan alapján alakította ki. A jóváhagyási eljárás alatt, 2003. április 4-én hatályba lépett az a - folyamatban lévő ügyekre is alkalmazandó - jogszabály-módosítás, amelynek alapján a Döntőbizottság megfelelő mérlegelési eszközök birtokában az árak költségalapúságának ellenőrzésén túl lehetőséget kapott a szükséges ár-összehasonlító vizsgálatok elvégzésére is.

Az említett jogszabály-módosítás kifejezésre juttatta az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által képviselt azon hírközléspolitikai elvárást és célt, miszerint a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának időpontjára az összekapcsolási díjaknak illeszkedniük kell az Európai Uniós átlaghoz. Ennek fokozatos elérése érdekében biztosít mérlegelési eszközöket ahhoz, hogy a szolgáltató költségalapon kiszámított árait a HDb összevethesse egyrészt más, hasonló szolgáltatók megfelelő áraival, másrészt az adott szolgáltató kiskereskedelmi áraival. A HDb a Matáv Rt. LRIC-alapon kiszámított árait összehasonlította az Európai Unió tagállamaiban jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók összekapcsolási forgalmi díjainak átlagával. Ennek során megállapította, hogy bár a Matáv Rt által jóváhagyásra benyújtott árak magasabbak az EU-átlagnál, mégis a különböző viszonylatokban 18 százaléktól 37 százalékig terjedő árcsökkenést eredményeznek a korábbi, FDC-alapon kiszámított árakhoz képest. A LRIC-alapú árakkal eredményezett árcsökkenés 22-66 százalékkal mérsékelte az eddig hatályos és az EU átlag árak közötti különbséget.

A HDb azt is megállapította, hogy bár egyes előfizetői díjcsomagokban az alkalmazott kiskereskedelmi díjak alatta maradnak a megfelelő összekapcsolási díjak összegének, ez a kedvezőtlen jelenség azonban az előfizetői szolgáltatások túlnyomó többségében nem észlelhető, azaz az előfizetői díjak magasabbak a megfelelő összekapcsolási áraknál, lehetővé téve a piacra lépést a versenytársak számára.

Mint a kiadott közlemény hangsúlyozza: A HDb döntésének meghozatala során figyelembe vette a verseny biztosításának, illetve a hírközlési piac védelmének, valamint a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű és árú szolgáltatásokkal való ellátásának alapelvét, továbbá azt a célkitűzést, hogy az összekapcsolási díjak az uniós csatlakozás időpontjára az EU-átlaghoz fokozatos csökkenéssel illeszkedjenek. A Hírközlési Döntőbizottság 1/2003. (I.21.) elvi döntésének megfelelően a LRIC módszertan alapján kialakított összekapcsolási árak - a bérelt vonali szolgáltatások díjai kivételével -visszamenőlegesen, 2003. január 1-től érvényesek.

Európa egyik legnagyobb Atlassiannal kapcsolatos rendezvénye, immár kilencedik alkalommal, új lendületet ad a vállalati produktivitásnak és a hatékony ügyfélkezelésnek. A március 20-21-i rendezvényen is lesznek top nemzetközi vendorok, a fókuszban pedig a projekt menedzsment, az IT szolgáltatásmenedzsment, és a HR lesznek.

a címlapról