Szerző: Habók Lilla

2017. január 27. 10:30

Ki akar bújni az Amazon az antitröszt-bírság alól

Az antitröszt vizsgálatot 2015-ben indította az Európai Bizottság az Amazon e-könyv kereskedelmével kapcsolatban, azzal a gyanúval, hogy a terület legnagyobb disztribútora visszaél erőfölényével és korlátozza a piaci versenyt. Az Amazon tiltakozik az előzetes értékelés ellen, és változtatna a kiadókkal kötött megállapodáson.

Nem ért egyet az Európai Bizottság előkészítő antitröszt-vizsgálatával az Amazon, de mindenképp menekülni akar a bírság alól, ezért felajánlotta, hogy változtat az elektronikuskönyv-beszállítókkal kötött korábbi megállapodások feltételein. Az Amazon jelenleg a legnagyobb európai e-könyv disztribútor, ezáltal nagy befolyással bír a piacra, de az EU antitröszt szabályai értelmében nem szabad visszaélnie ezzel a helyzettel - ha beigazolódna, hogy ellenkezőleg cselekedett, akkor a versenyügyi büntetése akár az éves árbevételének 10 százaléka is lehet.

Az Európai Bizottság előkészítő, nem formális antitröszt vizsgálata 2015 júniusára nyúlik vissza, amely elsősorban az Amazon és a beszállítók által kötött szerződést vizsgálja - főként az Európai Gazdasági Térség (EGT) két legnagyobb e-könyves piacán, az Egyesült Királyságban és Németországban. A Bizottság aggálya szerint a cég megállapodásainak egyes záradékai olyan kitételeket tartalmaztak, amelyek megvédik működését a versenyhelyzettől az európai e-könyves piacon. A kérdéses pontok szerint például "megkövetelte az elektronikus könyvek beszállítóitól, hogy (i.) értesítsék az Amazont, ha máshol kedvezményesebb vagy eltérő feltételeket nyújtanak és/vagy (ii.) az Amazonnak olyan feltételeket biztosítsanak, amelyek közvetlenül vagy közvetve egy másik elektronikuskönyv-kiskereskedő részére kínált feltételektől függenek". A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy az Amazon csak akkor vette fel a boltjába a kiadók könyveit, ha azok vállalták, hogy máshol sem adják azokat kedvezőbb feltételekkel - olcsóbban.

(Forrás és további 2015-ös adatok: Author Earnings)

Mindez korlátozza, megnehezíti más e-könyv disztribútorok helyzetét a Bizottság gyanúja szerint, mert az Amazonnal szemben nem tudnak új és innovatív termékeket, valamint szolgáltatásokat kialakítani, a cég mérsékli az alternatív üzleti modellek fejlődését, továbbá visszaszorítja az elektronikuskönyv-kiskereskedők terjeszkedését vagy piacra lépését - ez közvetve magasabb kiskereskedelmi árakhoz, az Amazon számára pedig magasabb jutalékokhoz vezet.

A vizsgálat konkrétan annak megállapítását tűzte ki célul, hogy a szerződések pontjai korlátozzák-e a versenyt a különböző e-könyv disztribútorok között, és ebből kifolyólag csökkentik-e a vásárlók számát. Ha beigazolódik a helyzet, az azt jelenti, hogy az Amazon megsértette az EU antitröszt szabályát, amely tiltja a piaci erőfölénnyel való visszaélést és a versenykorlátozó vállalati magatartást.

Az Amazon válasza

Még nem fejeződött be a vizsgálat, és az "az összetettségétől és figyelembe veendő faktorok számától függően" sokáig eltarthat. Az Amazon azonban nem ért egyet a Bizottság előzetes értékelésével, és megpróbált a bírság elébe menni egy kötelezettségvállalásokat tartalmazó ajánlat beterjesztésével a Bizottság felé.

Az ajánlat fő elemei, hogy a határozat elfogadása után öt éven keresztül az Amazon nem hajtja végre és nem szerez érvényt az elektronikuskönyv-beszállítókkal kötött megállapodásokban szereplő, a Bizottság által kifogásolt záradékokkal kapcsolatban. Továbbá lehetőséget biztosít a disztribútoroknak, hogy 120 napos előzetes írásbeli értesítés révén felmondják a megállapodást tetszőleges indokkal. Az új szerződésekben pedig már nem fognak megjelenni az árakhoz vagy az értesítéshez kapcsolódó kötelezettségek. Annak bizonyítása érdekében, hogy az Amazon betartja az ajánlat pontjait, egy ellenőrző megbízottat is kinevezne.

A Bizottság ennek hatására egy felhívást tett közzé az érdekelt harmadik felek számára, hogy nyújtsák be észrevételeiket részletes indoklással együtt a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban - mostantól kezdve egy hónapon belül. Az ügy részletesebb leírása és Bizottság elérhetőségei megtalálhatóak az Európai Unió Hivatalos Lapjának vonatkozó számában, további kiadott dokumentumok pedig a Bizottság honlapján.

Pár éve a másik oldalon

Mindent vivő munkahelyek

Mindig voltak olyan informatikai munkahelyek, melyek nagyon jól fekszenek az önéletrajzban.

Mindent vivő munkahelyek Mindig voltak olyan informatikai munkahelyek, melyek nagyon jól fekszenek az önéletrajzban.

Korábban is volt már hasonló vizsgálat az e-könyves piacon, amelyben az Amazon tulajdonképpen a károsult volt. Ugyanis az Apple 2010-es piacra lépésekor meggyőzte az öt legnagyobb könyvkiadót, hogy árkartellel kényszerítsék ki az Amazontól az ügynöki modell bevezetését, amely a végfelhasználói ár meghatározását a kiadónál hagyja. A lépés következtében a Legfelsőbb Bíróság versenyellenes magatartásért és kartell szervezésért 450 millió dolláros kártérítési csomagot határozott meg az Apple számára 2014-ben. A helyzet most annyiban különbözik, hogy a versenyellenes magatartás célpontjában nem egy másik nagyvállalat állt, hanem feltételezhetően a kisebb beszállítók és a piac új belépői, de a bírság összege ez esetben is magas lenne, ha nem sikerül megegyezni a Bizottsággal.

a címlapról