Szerző: Habók Lilla

2016. október 12. 16:44:00

Nincs generációs különbség a telefonálási szokásokban

Nem igazolódott a feltevésünk, hogy az idősebbek sokkal többet használják mobilon a hívás funkciót, mint a fiatalok. Az eNET 2016-os online mobiltelefonos kutatása szerint csak a fiatalok 15 százaléka telefonál napi szinten ritkábban az idősebbeknél, viszont a chatelést jobban kedvelik.

Azt hittük, a fiatalok alig szoktak már telefonálni, helyette inkább az internetes telefonálást és üzenetküldést használják. Az eNET 2016-os online mobiltelefonos kutatása valamelyest igazolta a feltevésünket, de az eltérések közel sem olyan magasak a korcsoportok mobilhasználati adatai alapján, mint ahogy gondoltuk volna. A kutatók négy életkori csoport és a tevékenységek gyakorisága szerint gyűjtötték ki számunkra az adatokat.

Telefonos hívást fogadni mobilszolgáltatón keresztül a megkérdezettek 77 százaléka napi szinten szokott, hetente pedig 12,5 százalékuk - ezekhez az adatokhoz képest a havonta, ritkábban és soha nem telefonálók teljesen kisebbségben vannak. A korcsoportok szerinti bontás sem különbözik lényegesen, nagyjából 70-85 százalék között oszlik el a minta alapján a napi rendszerességű mobiltelefonálás. A legtöbben a 40-49 közöttiek közül fogadnak napi szinten hívásokat, ez a csoport ért el a megkérdezettek közül 84,7 százalékot. A legkevésbé a 18-29 éves korosztály veszi fel naponta a telefont (70 százalék), és ezzel arányosan náluk a legmagasabb a heti rendszerességű mobilos beszélgetés (17,5 százalék).

A telefonálási hajlandóságot jobban tükrözi az a kérdés, hogy a "telefonhívás indítása a mobilszolgáltatón keresztül" mennyire gyakori, de ebben az esetben sem látni nagy különbséget a válaszadásban az előző kérdéshez képest. A napi szintű értékek kerekítve 65-80 százalék közöttiek, szóval megmaradt a 15 százalékos eltérés a két korosztály között. A napi rendszerességű hívásindítás valamivel kevésbé jellemző, mint a fogadás (71 százalék a 77 százalékkal szemben). Minden korcsoportban nagyjából 5 százalékkal kevesebb a napi szinten hívást kezdeményezők aránya, egyedül a 30-39 éveseknél kúszik fel 8 százalék feletti értékre.

Az internetes telefonálásban, például Skype és Viber hívásban sokkal nagyobb eltérést vártunk volna, miközben a különbség még inkább zsugorodott a korcsoportok között. Egyedüli szembetűnő érték, hogy az 50 év felettiek nagyon magas 22,6 százalékos arányban jelölték be, hogy nem alkalmas erre a mobilkészülékük. Az 50 év alattiak közül minden korcsoportra az jellemző, hogy legalább heti szinten 35-35 százalékuk vesz részt internetes telefonhívásban. A 18-29 évesek napi szintű netes hívásai emelkednek ki leginkább (19 százalék), de csak 1-2 százalékos mértékben az egy-két évtizeddel idősebbekhez képest. Sokan soha nem használják a szolgáltatást, az 50 év felettiek vannak a legmagasabb arányban 38 százalékos értékkel, de a többi korcsoport 25-27 százaléka is azt válaszolta, hogy nem használja se Skype-ot, se a Vibert vagy más VoIP szolgáltatást.

Az internetes üzenetküldésben mutatkoznak a legnagyobb különbségek a korcsoportok között, ide soroljuk például a Skype, Viber, Facebook Messenger, Google Hangouts csevegős funkcióit. Ebben az előfeltevésnek megfelelően a 18-29 évesek jeleskednek leginkább, méghozzá napi rendszerességgel 70 százalékuk használja az üzenetküldést - korosztályonként egyre csökken a hajlandóság, a 30-39 évesek közül 55 százalék, a 40-49 évesek közül 44 százalék, az 50 év felettieknek pedig már csak 21 százaléka cseveg napi szinten. Ennél a kérdésnél is igaz, hogy az 50 éven felüliek készülékei nem alkalmasak a használatra a saját bevallásuk szerint, és közülük válaszolták a legtöbben (30 százalék), hogy soha nem használják az internetes üzenetküldést. A 30-39 és a 40-49-es korosztályból 15-16 százalék válaszolta, hogy soha nem szokott chatelni, míg a 18-29 éveseknek ez már csak 7 százalékára jellemző.

Az adatok alapján összességében elmondható, hogy a mobilos telefonhívás indítás és fogadás még mindig napi szinten jellemző minden korosztályra, bár hívni kevésbé szeretnek az emberek mint beszélni. Az internetes telefonálás nem váltotta fel a mobilszolgáltatókat, a felhasználók legalább negyede egyáltalán nem használja ki ezt a lehetőséget, és csak kevesebb mint negyedük veszi igénybe napi szinten. Egyedül az internetes üzenetküldésnél érvényesülnek a napi szintű különbségek, a fiatalok sokkal többet chatelnek mint a középkorúak és idősebbek, az 50 év felettieknek sok esetben a készüléke is korlátozza az internetes lehetőségeit.

Metodológia

A felmérést az eNET végezte 2016 áprilisában a mobiltelefonos kutatás keretében a VeVa online kutatási közösség felületén, a kérdőívet összesen 941 fő töltötte ki. Az adatok nem a teljes populációt tükrözik, hanem a 18 éven felüli, rendszeresen internetezők csoportját - rájuk nézve reprezentatív a minta. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a nem internetezők kimaradnak a kutatásból és az adatokból is, ami valószínűleg a legidősebbek esetében okoz torzulást: a valóságban sokkal nagyobb lehet az eltérés a generációk között.

a címlapról